ETT SERVICE OCH INSTALLATIONSFÖRETAG CENTRALT BELÄGET I SKÅNE


UTFÖR UPPDRAG INOM SVAGSTRÖM OCH SÄKERHETOm SäkTek Syd AB


SäkTek Syd AB är ett relativt ungt företag dock med drygt 20 års kunskap och erfarenhet ifrån svagström och säkerhetsbranschen samt med gediget kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners.


Dialog och förtroende är en grundbult för långsiktiga relationer. Att hjälpa till och vara lösningfokuserad för att finna ett fungerande koncept kan vara en utmaning men också intressant och kreativt. En bred bas av kunskap har skapats under årens lopp efter att ha varit verksam inom antenn, kabel-tv, satellit (CANT-certifierad), nätverk och fastighetsnät, porttelefoni, passagesystem, inbrottslarm, kameraövervakning, radiolänk, utrymningslarm, staketlarm.


SäkTek Syd AB innehar polisgodkännande för att bedriva larminstallationverksamhet.
Är också kravet för att kunna föra dialog som installationsfirma hos larmcentralerna.


VERKSAMHETSOMRÅDE

Ett inbrottslarm är konstruerat med avsikten att larma vid inbrott på fastighet. Hanterar även brandvarning, överfallslarm samt driftlarm. Ansluts normalt till larmcentral för åtgärd men kan även verka lokalt.

Ett passagesystem nyttjas ofta till bostadshus och företag. Istället för fysiska nycklar används "taggar". Via programvara skapas användare, behörigheter och funktioner.

Kameraövervakning har för avsikt att övervaka en plats. En operatör kan övervaka live men det vanligaste idag är lagringsutrustning och mjukvara för att kunna ta del av material i efterhand.


Även nämnbart som datanät och används i huvudsak inom kontor och företag för datorer och skrivare till företages nätverk. Även vanligt förekommande för kameraövervakning samt passagesystem.

Porttelefonlösningar är vanligt förekommande till lägenheter i hyreshus och bostadsrätter för att uppnå kontrollerat insläpp. Även lämpligt för receptioner och företag med insläpp vid entréer eller grindar.

Det yttre skalskyddet. Nyttjas för stängsel, grindar och under mark men även på fastighet om behov uppstår. Möjlighet att i tidigt skede uppdaga obehörigt intrång på inhängnat område.


INSTALLATION

Utför installationer av samtliga verksamhetsområden. Utrustning och material ifrån erkända leverantörer.

SERVICE

Utför service av samtliga verksamhetsområden. Även i förebyggande syfte för att utrustning ska kunna verka.

PROJEKTERING

För hållbara och kostnadseffektiva installationer krävs projektering av tekniska lösningar och funktioner.

AKTUELLT

Paris

Inbrottslarm

New York

Passagesystem

San Francisco

Kameraövervakning

KONTAKT


Högestorp 215

241 71 Marieholm


0736-260860


info@sakteksyd.se

Pontus Löfdahl

pontus@sakteksyd.se


Bankgiro: 808-1986

Org: 559208-2027


Innehar F-skatt


faktura@sakteksyd.se