INBROTTSLARM

inbrottslarm inbrottslarm inbrottslarm

Inbrottslarm till er verksamhet? Nyinstallation eller uppgradering?

Tag kontakt för mer dialog och just dina tankar och funderingar.

Ett inbrottslarm har för avsikt att larma så tidigt som möjligt vid ett påbörjat intrång mo er egendom. Anslutning mot de etablerade larmcentralerna för åtgärder enligt era behov och önskemål. Ett inbrottslarm hanterar förutom skal och volymskydd även överfallslarm, driftlarm samt enklare brandvarning. Integration av passagesystem gentemot ett inbrottslarm ger ytterligare fördelar och kontroll.

Mer information här